คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี


ประวัติการศึกษา
Doctor of Visual Art (DVA) จิตรกรรม, สถาบันศิลปกรรมแห่งรัฐควีนสเเลนด์, ออสเตรเลีย.
Master of Fine Art (MFA) Printmaking, Visva Bharati University, India.
ศิลปบัณฑิต (ศบ). ประยุกต์ศิลปศึกษา(ศิลปะประเพณี) คณะมัณฑนศิลป์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2476

E-mail

tbunyasakseri@yahoo.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Visual Art, Fine Art, Painting, Printmaking, Visual Anthropology

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Visual Anthropology, Iconology,


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • Charanya Phaholthep, Antika Sawadsri & Thirawut Bunyasakseri (2017). Evidence-Based Research on Barriers and Physical Limitations in Hospital Public Zones Regarding the Universal Design Approach. Asian Social Science; Vol. 13, No. 4; 2017. Published by Canadian Center of Science and Education (133-146)

การเสนอผลงานวิชาการ
 • ผลงานที่นำเสนอ ผลงานนิทรรศการเดี่ยว ชื่อนิทรรศการ Trans-Ramayana Number 2; Old Mythologies in the Age of Disruption เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม ถึง วันที่ 15 เดือน สิงหาคม ปี 2019 ณ Pop Gallery ประเทศ Australia แหล่งทุนสนับสนุน Griffith University, Australia
 • ผลงานที่นำเสนอ ผลงานนิทรรศการเดี่ยว ชื่อนิทรรศการ Trans-Ramayana; New Paintings for Old Mythologies เมื่อวันที่ 8 เดือน สิงหาคม ถึง วันที่ 19 เดือน สิงหาคม ปี 2018 ณ Webb Gallery QCA ประเทศ Australia แหล่งทุนสนับสนุน Griffith University, Australia
 • ผลงานที่นำเสนอ “Ramerican Gothic in Australia” ชื่อนิทรรศการ.........International Art Exhibition “Art Change” เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม ถึง วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2018 ณ Square Art Gallery เมือง Muscat ประเทศ Oman
 • ผลงานที่นำเสนอ “Hanuman in Cairns” (Public Art Project) ชื่อโครงการ PUMPED – A Water and Waste Art Trail 2018 เมื่อวันที่ 18-25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2018 ณ ประเทศ Australia แหล่งทุนสนับสนุน Cairns Regional Council
 • ผลงานที่นำเสนอ “Legend of A Modern Hero” ชื่อนิทรรศการ Brisbane Art Prize 2017 เมื่อวันที่ 10 เดือน ตุลาคม ปี 2017 ณ Judith Wright Center of Contemporary Art ประเทศ Australia
 • ผลงานที่นำเสนอ “United Diversity” (Public Art Project) ชื่อโครงการ Brisbane Canvas 2017 เมื่อวันที่ 11-31 เดือน พฤษภาคม ปี 2017 ณ ประเทศ Australia แหล่งทุนสนับสนุน Brisbane City Council
 • ผลงานที่นำเสนอ “Transculture- Kumbhakarna(Thai) and Chi Yu(Hmoung)” ชื่อเทศการ Brisbane Street Art Festival 2017 เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2017 ณ ประเทศ Australia แหล่งทุนสนับสนุน Brisbane City Council
 • ผลงานที่นำเสนอ “The Modern image of an ancient hero with a thousand faces” และ “Ravana’s Kidnapping of Sita” 2016 ชื่อนิทรรศการ Contemporary Art Award 2017 เมื่อวันที่ 10 เดือน...กุมภาพันธ์ ปี 2017 ณ ประเทศ Australia
 • ผลงานที่นำเสนอ “Slumbered Kumbhakarna” ชื่อนิทรรศการ Santiniketan Inspiration เมื่อวันที่ 14 เดือน ตุลาคม ปี 2016 ณ ประเทศ ศูนย์วัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
 • ผลงานที่นำเสนอ “Ravana trapped in the cage 2016” ชื่อนิทรรศการ Erehwon เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม ปี 2017 ณ ประเทศ Australia
 • ผลงานที่นำเสนอ Revision of Sita in Ashok Valtika Langa (Brisbane Botanic Garden) ชื่อนิทรรศการ Brisbane Art Prize 2016 เมื่อวันที่ 18-27 เดือน สิงหาคม ปี 2016 ณ Judith Wright Center of Contemporary Art ประเทศ Australia