คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ศรัณย์ โลหุตางกูร


ประวัติการศึกษา
ศิลปมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย.
ศิลปบัณฑิต ทัศนศิลป์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย.

โทรศัพท์

0873861728

E-mail

wongnai_art@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ทัศนศิลป์(ภาพพิมพ์)

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Graphic Arts


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • ชื่อผลงาน Champadak Wrap เทคนิค Screen Print ขนาด 80*117
  • ชื่อผลงาน Time II เทคนิค Sgraffiato
  • ชื่อผลงาน Prin in Phang nga
  • ชื่อผลงาน TA-PU
  • ชื่อผลงาน Time เทคนิค Sgraffiato
  • ชื่อผลงาน Season Wrap เทคนิค Screen Print ขนาด 16*20
  • ร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพพิมพ์และว่ดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 5