คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. เสกสรรค์ ญาณปัญญานนท์

หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ


ประวัติการศึกษา
Doctor of Design (DDes) Design and Media Technology , มหาวิทยาลัยอิวาเตะ, ญี่ปุ่น.
Master of Fine Arts (Animation and Visual Effects), Academy of Art University, United States.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2449

E-mail

edsake@yahoo.com , sakesony@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

-Visual Effects & Animation
-Augmented Reality (AR) Application

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-Mixed Reality (MR)
-Real time Render
-Lighting & Texture


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ