คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ศิษย์เก่าได้รับทุน Monbukagakusho (Next) ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Chiba University,Japan
         ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ได้รับทุน Monbukagakusho (Next) ศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Chiba University,Japan ได้แก่
-นางสาวกุลิสรา ทิพสุภา ได้รับทุน Monbukagakusho (Next) ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 
-นางสาวศรัณย์พร พรหมศิริรัตน์  ได้รับทุน Monbukagakusho (Next) ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก


จำนวนผู้อ่าน 18 คน