คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

สถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 20 ปี
           ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ ครบรอบ 20 ปี 


จำนวนผู้อ่าน 155 คน