คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ดร.วราภรณ์ มามี ได้รับรางวัลชมเชย ออกแบบสัญลักษณ์มาสคอตทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
          ขอแสดงความยินดี กับ ดร.วราภรณ์ มามี รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานชื่อ “น้องบัวตอง”  ในโครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์มาสคอตทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งหมด 29 ชิ้น และคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดเมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน


จำนวนผู้อ่าน 160 คน