คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ศิษย์เก่าคว้า รางวัล DEmark (Design Excellence Award 2021) กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์
         ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สรรเสริญ เหรียญทอง ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ รุ่นจบปีการศึกษา 2546 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับรางวัล DEmark (Design Excellence Award 2021) กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ โดยมีชื่อผลงานการออกแบบฟอนต์ “ฟอนต์สุดสมัย (ZoodSamai) หรือ ZT Samai ” ในโครงการ Demark  จัดโดย องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น (JDP)
          ผลงานการออกแบบ “ฟอนต์สุดสมัย” เป็นฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวอักษรแบบไทยนริศ ซึ่งถูกพัฒนาโดยเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งตัวอักษรแบบไทยนริศมีลักษณะเหมือนถูกเขียนด้วยเครื่องมือที่ส่วนปลายมีลักษณะแบน เมื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการเขียนจะทำให้เส้นอักษรมีน้ำหนักหนาบาง เป็นผลให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวอักษรเกิดความคมหรือพลิ้วไหว ด้วยเหตุนี้การเขียนหัวขมวดกลมในตัวอักษรจึงถูกลดทอนกลายเป็นหัวซ่อนเร้น
           ปัจจุบัน อาจารย์สรรเสริญ เหรียญทอง เป็นอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Graphic Design ,Typography , Typeface ,Design Thinking , Pixel Art , Digital Media , Digital Content , Web Design , Public Art , Motion Picture  สามารถติดตามผลงานได้ที่  https://www.facebook.com/zoodstudio/  หรือ http://www.zooddooz.com และสามารถสั่งซื้อฟอนต์และการใช้ฟอนต์ ได้ที่ https://www.behance.net/gallery/76536435/ZT-Samai


จำนวนผู้อ่าน 338 คน