คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ศิษย์เก่า ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ADB-JSP Scholarship 2021-2022
            ขอแสดงความยินดีกับ นายคินซัง ดอร์จิ  ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ เป็นศิษย์เก่าชาวภูฏาน ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ADB-JSP Scholarship 2021-2022 ภาควิชาการวางผังภาคและเมือง ณ University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียร่วมกับรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น


จำนวนผู้อ่าน 22 คน