คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตทัศนศิลป์ คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดศิลปะและออกแบบ Art and Design Contest: Lanna Contemporary 2020
        นิสิตจากสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลจากการประกวดโครงการ Art and Design Contest จัดโดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ร่วมกับนิสิตต่างสถาบันอื่นๆ โดยมีนิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ ทีมสีแดงปิ้งลิ้ง นายชยุตพงศ์ เครืออยู่   ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมสีแสดแจ๊ดแล๊ด นางสาวทุติยารัตน์ ทองมี ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท
 นอกจากนี้แล้วยังมีทีมสีหม้อฮ้อม นิสิตจากสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้ร่วมกิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ โดยผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้มีการรับฟังการแบ่งบันประสบการณ์การทำงานศิลปะและได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์กับศิลปินชื่อดังระดับประเทศ ได้เรียนรู้ศิลปหัตกรรมและวัฒนธรรมล้านนาในยุค Covid-19  และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้จัดพิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จำนวนผู้อ่าน 37 คน