คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ ออกแบบตราสัญลักษณ์ “โลโก้” น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายอธิคม ขัติยศ  ศิษย์เก่ารุ่น13 สาขาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “โลโก้” น่าน : เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์ (NAN :Creative City of Crafts and Folk Arts)  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6   ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด จำนวน 315 ผลงาน และผลงานของนายอธิคม ขัติยศ  ได้ผ่านเข้ารอบ 15 ผลงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยประกาศผลการตัดสินการประกวด เมื่อวันที่  9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา 


จำนวนผู้อ่าน 50 คน