คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

ผศ.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ ที่ได้รับการ จดทะเบียนสิทธิบัตร “การออกแบบอุปกรณ์ฝึกสมรรถภาพปอดเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ ” จำนวน 5 สิทธิบัตร


จำนวนผู้อ่าน 49 คน