คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 30 ปี
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร  ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 29 ก.ค.63  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
          ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับโล่เกียรติยศ  จากการได้รับคัดเลือก"อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” ในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส เฮงรัศมี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล อีกทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล ยังได้รับโล่ บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563   


จำนวนผู้อ่าน 36 คน