คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตสาขาทัศนศิลป์คว้ารางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่15
         นิสิตสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่15  ได้แก่ นายศรัณญู คุมขันท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 ,นายภูวรินทร์ เชิดฟ้อน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ3  และ นางสาวภัณฑิรา แซ่เฮง ,นางสาวณัฐริดา สีดำ ได้รับรางวัล ได้ร่วมแสดงกับการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่15 จัดโดย สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
         เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15  ณ อาคารนิทรรศการ 4 อาคารเอนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า  ซึ่งเปิดให้เข้าชมผลงานจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 


จำนวนผู้อ่าน 26 คน