คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

สถาปัตย์ ม.นเรศวร โชว์พลังสร้างสรรค์ กวาดเรียบครบทุกรางวัลตั้งแต่ชนะเลิศ จนถึงชมเชย จากการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับประเทศ
       สถาปัตย์ ม.นเรศวร โชว์พลังสร้างสรรค์ กวาดเรียบครบทุกรางวัลตั้งแต่ชนะเลิศ จนถึงชมเชย คว้าเงินรางวัลรวม 60,000 บาท !  นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ในหัวข้อ พื้นที่พักอาศัยชั่วคราว จากวัสดุไม้ขนาดเล็ก "Shelter" pre-fabrication of wooden architecture  จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Sukiyama University จากประเทศญี่ปุ่น 
       ในการประกวดครั้งนี้ มีนักศึกษาสถาปัตยกรรมจากสถาบันต่างๆส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดกว่า 40 ผลงาน และคณะกรรมการชาวญี่ปุ่นได้คัดเลือกจนเหลือ 6 ผลงานในรอบสุดท้าย ซึ่งนิสิตจากม.นเรศวร ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้าย ได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการชาวญี่ปุ่นจำนวน 5 ท่าน ผลการตัดสินปรากฏว่านิสิตจากม.นเรศวร คว้ารางวัลมาได้รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่ 
1.รางวัลชนะเลิศ นายชวนากร อยู่เจริญกิจ ผลงานชื่อ Roll up Shelter ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท 
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  นางสาวเบญญาภา แซ่น้า ผลงานชื่อ SW Shelter ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2  นายธนวัฒน์ หอวิจิตร์ ผลงานชื่อ JW Shelter ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 4.รางวัลชมเชย นายชาญณรงค์ กิจธเนศ  ผลงานชื่อ Create Box Shelter ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
        ทั้งนี้นิสิตยังได้รับประกาศนียบัตรจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองมิสึเอะ ประเทศญี่ปุ่น และได้ถ่ายรูปร่วมกันท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บนเวทีในงาน Japanese Tea Pavillion เมื่อวันที่ 25 กพ. 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคาร SPU11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ


จำนวนผู้อ่าน 25 คน