คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก ร่วม workshop เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก
        โรงเรียนอนุบาลปาริมา พิษณุโลก จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โดยพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมและร่วม workshop เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก โดยมีอาจารย์ลัคนา วงศ์สวัสดิ์ สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรสอนวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


จำนวนผู้อ่าน 35 คน