คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ประจำปี 2563
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมออกหน่วยบริการวิชาการให้แก่ชุมชน จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2563 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรทั้งหมด 16 คณะฯ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมออกหน่วยบริการวิชาการ นำโดยรศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม และผศ. อาคม ทองโปร่ง ,ผศ.ดร. สมาพร คล้ายวิเชียร,ดร. จตุพร เกิดพิบูลย์ ,ดร. จอมจรัญ มะโนปัน  อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ พร้อมบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อฝึกสอนทักษะให้นักเรียนระบายสีภาพวาดต่างๆ ได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์การเรียนในงานศิลปะ เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทักษะทางด้านศิลปะต่อไป  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 20 คน