คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

สถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 23 ปี
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 23 ปี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร         


จำนวนผู้อ่าน 16 คน