คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

งานสัมนา "พาวะ" ศิลปะบำบัด Heal·Feel·Art
     ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัมนา "พาวะ" ศิลปะบำบัด Heal·Feel·Art ที่จะพาคุณไปเปิดใจและพบมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับศิลปะทำให้สามารถบำบัดจิตใจและร่างกายเราได้อย่างไร โดยวิทยากร คุณณัฐนันต์ สอนเพ็ง นักศิลปะบำบัด SAMATA ART STUDIO เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62 ณ ห้อง slope (ชั้น3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 20 คน