คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

บรรยายหัวข้อพิเศษ “ปรับมุมคิด พิชิตความเครียด” ครั้งที่ 2
       ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการบรรยายหัวข้อพิเศษ “ปรับมุมคิด พิชิตความเครียด” ครั้งที่ 2 โดยวิทยากร พญ.จันทร์เพ็ญ ขวัญศิริกุลมา ,พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา และพญ.อารีย์ หินเพชร เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 18 คน