คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

สัมมนาDeath Design ธุรกิจความตาย
       ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัมมนา Death Design ธุรกิจความตาย โดยมีนิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมจัดสัมมนาและร่วมกิจกรรม Workshop  ซึ่งเป็นสัมมนาเกี่ยวกับการนำความตาย มาทำเป็นธุรกิจ ให้เกิดเป็นธุรกิจที่แปลกใหม่และแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ โดยงานสัมมนา Death Design ธุรกิจความตาย มีแนวความคิดในการจัดงานคือ การสร้างธุรกิจที่เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับความตาย ที่คนมักจะมองว่าเป็นเรื่องน่ากลัวและไกลตัว มาสร้างเป็นกลยุทธ์ใหม่ของธุรกิจให้เกิดความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร และแฝงไปด้วยความคิดเรื่องความตาย โดยวิทยากรคุณมณฑล ทองคำ เจ้าของ ร้านข้าวต้มปลง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรณัฐ โรจนประภา เจ้าของ “มรณานุสติ คาเฟ่” หรือ Kid Mai Death Cafe’ (คิดใหม่ เดธ คาเฟ่) ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้มีคณาจารย์ นิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 23 คน