คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

โครงการ KM สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2562
       สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ KM ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้เชิญศิษย์เก่าสาขาทัศนศิลป์ นายวรรณศักดิ์ อู่ตุ้ม แผนก Model ตำแหน่ง Model Maker บริษัท ไร้ท์แมน และนางสาวฉัศสญาฬสจ์ อินกับจันทร์ อาชีพศิลปินจิตรกร มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและประสบการณ์การทำงานในศาสตร์วิชาชีพทางศิลปะ ให้กับนิสิตรุ่นน้องเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางศิลปะให้ประสบความสำเร็จ ณ  อาคารเอกาทศรถ  เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ที่ผ่านมา ห้อง 210 มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 30 คน