คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

สถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตคณะสถาปัตยกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 29 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 ก.ค.62 ที่ผ่านมา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 32 คน