คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมช่างภาพอาสาในการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 57 (2/2562)
      คณาจารย์และนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดยอาจารย์นฤพนธ์ คมสัน, อาจารย์รชต อยู่ยิ้ม ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ร่วมกิจกรรมช่างภาพอาสาในการออกหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 57 (2/2562)  ของมูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ - มพท. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกจำนวนผู้อ่าน 29 คน