คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จากโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนรศวร ต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จากโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนรศวร และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนของคณะฯ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 พ.ค.62 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 30 คน