คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

รัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระนเรศวรมหาราช ปีที่ 414
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมบุคลากร นิสิต ร่วมวางพวงมาลา ในรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระนเรศวรมหาราช  ปีที่ 414  ซึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร 


จำนวนผู้อ่าน 22 คน