คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ออกหน่วยบริการวิชาการที่เทศบาลตำบลสนามคลี ตำบลสนามนาคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
       มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรทั้งหมด 16 คณะ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ คณาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมออกหน่วยบริการวิชาการ นำโดยอาจารย์ธนสาร ช่างนาวา อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม และอาจารย์รชต อยู่ยิ้ม  อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ พร้อมบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี เพื่อฝึกสอนทักษะให้นักเรียนระบายสีภาพวาดต่างๆ ได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งแจกอุปกรณ์การเรียนในงานศิลปะ เพื่อให้น้องๆได้ฝึกทักษะทางด้านศิลปะต่อไป  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลสนามคลี หมู่ที่6 ตำบลสนามนาคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 25 คน