คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

Group gift festival & PPD Winter Fair 2018
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานเทศกาลของขวัญและดนตรี และ PPD Winter Fair 2018 กิจกรรมภายในงาน ร้านค้าอาหาร ,ดนตรี (Folksong concert) ,ร้านของที่ระลึกทำมือ (Handmade) , Workshop เทียนเจล ให้ร่วมสนุก (DIY workshop)  จัดแสดงงานของสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  (Package & Product)  และกิจกรรม ชิงรางวัล กิจกรรมออกแบบอีกมาย เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2561 ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


จำนวนผู้อ่าน 15 คน