คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ร่วมโครงการ workshop ค่ายศิลปะโตโยต้า ( Toyota Art Camp )
       นิสิตสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 2-3 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะโตโยต้า ( Toyota Art Camp ) จัดโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเชิงพาณิชย์แก่นิสิตของสถาบันการศึกษาเขตต่างจังหวัด โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นนักออกแบบอาชีพด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่สินค้า OTOP ของแต่ละจังหวัด  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง ARC 409 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 25 คน