แนะนำการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์

การสร้างสื่อวีดีทัศน์เพื่อการสอนออนไลน์เบื้องต้น
อันนี้แนะนำเฉพาะแบบที่ไม่ต้องไปแก้สไลด์เลยนะคะ อ.ท่านใดต้องการอัพโหลด VDO ที่ยาวกว่า 15 นาทีเก็บใน Youtube อ.จะต้องไป Enable Longer VDO โดยในหน้าจอ Channel videos ให้ไปกด Settings (เกียร์) เมื่อมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกตัวเลือก Channel เลือก Feature eligibility จากนั้นไปกดลิ้งค์ Status and features เมื่อมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาก็หากล่อง Longer VDO แล้วกด Enable แล้วทำตามคำสั่งการ Verify ของ Youtube

Survival Level
1. การสร้าง slide แบบ voice over 1:40
2. การสร้างสื่อวีดิทัศน์ ประกอบภาพผู้บรรยาย 5:40

Amateur Level
1. การสร้างสื่อวีดิทัศน์ที่ต้องมีการตัดต่อ (ผ่าน YouTube) 15:03
2. การสร้างสื่อวิดีทัศน์ที่ต้องมีการตัดต่อ (ผ่าน App) 23:15
3. การสร้างสื่อวิดีทัศน์ที่ต้องมีการตัดต่อเพิ่มคุณภาพของภาพ และเสียง (ผ่าน App) 30:47

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์เบื้องต้น

การอบรมจาก CITCOMS