รศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล คว้ารางวัล Finalist Emerging Designer Awards 2021
          ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ดร.ดนัย เรียบสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับรางวัล Finalist Emerging Designer Awards 2021 (Jewelry Design) ชื่อผลงานการออกแบบ “Thai Headdresses From Chicken Bones”  ในโครงการนักออกแบบแห่งปี 2564 ( Designer of the Year 2021) จัดโดยคณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย
      ผลงานการออกแบบ “Thai Headdresses From Chicken Bones” เป็นการสร้างสรรค์ศิราภรณ์จากกระดูกไก่  โดยมีกระบวนการในการสร้างผลงานศิราภรณ์ไทยขนาดต่างๆ ซึ่งขนาดเล็กสุดมีประมาณ 1 เซนติเมตร จำนวนมากกว่า 1,000 ชั้น ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยประกอบด้วย ศิราภรณ์ 3 ชิ้น คือ มงกุฎ รัดเกล้ายอด รัดเกล้าเปลว และเครื่องประดับส่วนอื่นของนางละครไทยซึ่งผลงานศิราภรณ์ไทยร่วมสมัยนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อศึกษารูปทรงของกระดูกไก่ที่เหลือจากการรับประทาน สร้างสรรค์ศิราภรณ์ไทยจากกระดูกไก่ ประเมินคุณค่าด้านวัฒนธรรมและการออกแบบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการลดขยะอาหารและใช้เศษอาหารได้อย่างคุ้มค่า 
จำนวนผู้อ่าน 175 คน