นักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ ​ศิลปกรรม​ Little Big Arts
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมอาจารย์ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก เข้าร่วมชมผลงาน นิทรรศการ ​ศิลปกรรม​ Little Big Arts ครั้งที่ 1 นำชมนิทรรศการโดยอาจารย์ศรันย์ โลหตางกูร อาจารย์ประจำสาขาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตสาขาทัศนศิลป์ พร้อมทั้งให้การแนะแนวการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.62 ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 39 คน