การประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4  โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสถาปัตย์ฯ และคณบดี คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศร และหน่วยงานภายในและภายนอกที่ร่วมมือจัดประชุมวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


จำนวนผู้อ่าน 210 คน