นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “Food Packaging for the Future”
        นิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นายกฤษณะ ตระเพียร, นางสาวสุพิชญา จอมสิน และนายพัฒน์ ศรีทิพโพธิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท ในการประกวด SIAM TOPPAN PACKAGING DESIGN AWARDS 2019 “Food Packaging for the Future” โดยมี ผศ.ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ เป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้ จัดโดย บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด โดยนิสิตได้ผ่านเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย ได้นำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการและผู้ร่วมงานเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2562 ณ บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด
       โดยมีชื่อผลงาน  sea you seafood ซึ่งมีแนวคิดว่า เนื่องจากปัจจุบันการรับประทานอาหาร seafood ได้รับความนิยมอย่างมากและอีก1ความนิยม คือการสั่งแบบ เดลิเวอรี่ sea you seafood จึงมองเห็นถึงปัญหาในเรื่องการขนส่ง การบรรจุอาหาร ที่ต้องปลอดภัย และสะดวกต่อการใช่สอย แถมยังต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดอีกด้วย สิ่งสำคัญที่สุด ต้องคงรสชาติอาหารไว้ได้ดีที่สุด ก่อนถึงมือ ผู้บริโภค 


จำนวนผู้อ่าน 597 คน