นิทรรศการฝึกงาน “รจนา Don't Risky Exhibition”
        ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงนิทรรศการฝึกงานของนิสิตสาขาออกแบบสื่อนวัตกรรมและสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  “รจนา Don't Risky Exhibition”  ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้ฝึกงานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน  เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่ได้ประสบการณ์จากการไปฝึกงานกับบริษัท ให้คณาจารย์และนิสิตได้ชมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน   เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพ : ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ


จำนวนผู้อ่าน 281 คน