นิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?
       นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชมเชย และได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ในการประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยนไป ต้องวางแผนการเงินยังไง รู้ยัง?”  จัดโดยบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย และได้เข้าร่วม Workshop ด้านครีเอทีฟและการเขียนบท เพื่อผลิตหนังสั้น จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเมืองไทย เมื่อวันที่ 18 พ.ค 2562 ณ Conference Hall 1 GLOWFOSH และประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา  โดยนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชมเชย มีชื่อผลงานว่า RICHMAN GAME เป็น Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น โดยมีชื่อทีม The 88  ได้แก่ 
1.นายกันตพิชญ์ ชมสา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 
2. นางสาวเกศนิพิชญ์ โปธา สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5
3.นางสาวพรชนก พลสวัสดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5
4.นายวัธกานต์ ชิยางคบุตร สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5

ภาพ : บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) 


จำนวนผู้อ่าน 996 คน