นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ การออกแบบห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่
        นางสาวรวิวรรณ คงลา  นิสิตชั้นปีที่4 สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวด "PGD Interior design competition" หัวข้อ "ห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่"  โดยมีชื่อทีม YOUNGTECT ได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร จัดโดย บริษัท Paul group design ซึ่งมีการเข้าประกวดรอบสุดท้ายและตัดสินผลการประกวดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ บริษัท Paul group design กรุงเทพฯ
        นางสาวรวิวรรณ คงลา  กล่าวว่า สำหรับแนวความคิดผลงานการออกแบบห้องตรวจแพทย์และห้องพักผู้ป่วยสมัยใหม่  เป็นการออกแบบภายในโดยคำนึงถึง “ ความยั่งยืน” เพื่อตอบสนองการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตรวมทั้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมนอกเหนือจากความสวยงาม แต่ทั้งนี้ก็ยังมีการออกแบบที่ให้ความรู้สึกถึงความทันสมัยของการเป็นพื้นที่ใช้งานของโรงพยาบาล อันได้แก่ ห้องตรวจแพทย์ และห้องพักผู้ป่วย โดยทั้งนี้ยังมีการออกแบบที่แทรกความรู้สึกถึงความเป็นกันเองของพื้นที่ โทนสี หรือวัสดุ และลดทอนความเป็นทางการลงเล็กน้อยเพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในอนาคตได้มีทัศนคติหรือมุมมองที่จะกล้าเข้ามาใช้งานพื้นที่ในโรงพยาบาลมากขึ้น

ภาพ : บริษัท Paul group design 


จำนวนผู้อ่าน 828 คน