นิสิตสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยนเรศร คว้ารางวัลชนะเลิศ การออกแบบประกวดบ้าน SIR HOME
        นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การออกแบบประกวดบ้าน SIR HOME ประเภทนิสิตนักศึกษา และ ประเภท Professional ในการออกแบบประกวดบ้าน SIR HOME ในหัวข้อ Sustainable Innovative  & Realistic โดยมีนิสิตที่ได้รับรางวัลดังนี้
        1.รางวัลชนะเลิศ การออกแบบประกวดบ้าน SIR HOME ประเภทนิสิตนักศึกษา ได้แก่ นางสาวรวิวรรณ คงลา นิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4  ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวดครั้งนี้   ชื่อผลงาน “บ้านอิงแอบพนาวัน” เป็นการออกแบบบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยที่ดีทั้งทางกายและทางใจ โดยการเนรมิตโลกของการอยู่อาศัยของคนเข้ากับการมีอยู่ของธรรมชาติเพื่อใช้ในการบำบัดการใช้ชีวิตรวมทั้งการสร้างกิจกรรมที่จะเชื่อมโยงร่วมกันกับธรรมชาติมากขึ้น   ซึ่งการออกแบบนี้จะคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อธรรมชาติและการออกแบบเพื่อการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน 
         2.รางวัลชนะเลิศ การออกแบบประกวดบ้าน SIR HOME ประเภท Professional ได้แก่ นายกฤตณัฐ แก้วอินทร์ ศิษย์เก่าสาขาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 17 รหัส 55  ปัจจุบันประกอบอาชีพ สถาปนิกอิสระ  ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท มีชื่อผลงาน ” Sir Home”    เป็นการออกแบบที่เน้นให้เข้าถึงสภาพแวดล้อมบริบท ที่ล้อมรอบ Site และลดมลพิษทางเสียงที่อาจเกิดขึ้นจากบริบทที่มีความเสี่ยงจะเกิดได้มาก โดยการวางตัวอาคารให้มี Courtyard ภายในและตอบสนองต่อสภาวะ แดด ลม ฝน โดยการยื่นชายคาออกไปให้มาก เพื่อลดความร้อนจากแดดทางทิศใต้และทิศตะวันตก และเสริมฟินกันแดดระแนงไม้แบบหมุน ช่วยกรองความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร แต่ยังคงความสามารถการระบายอากาศที่ดีได้อยู่
         การออกแบบประกวดบ้าน SIR HOME ในครั้งนี้ จัดโดย เอสซีจี โฮมโซลูชั่น เมืองวัสดุ ซึ่งได้ประกาศผลและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี


จำนวนผู้อ่าน 3628 คน