นิทรรศการศิลปกรรม การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ “มนุษย์กับวาทกรรม”

        เมื่อวันที่ 2 ก.ค.61 ที่ผ่านมา  ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ “มนุษย์กับวาทกรรม” ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ซึ่งจัดแสดงถึงวันที่ 31 ก.ค.61 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนผู้อ่าน 454 คน