คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์: +66 5596 2450

โทรสาร: +66 5596 2554

Email: architect.nu@gmail.com


สถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม

โทรศัพท์: +66 5596 2482

Email: aadc@nu.ac.th


แผนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถาม

การติดต่อสอบถามไปยังคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นจริง (ชื่อ-สกุล, E-mail, รายละเอียด) เพื่อสะดวกต่อการตอบคำถามต่างๆ