สถาปนิกล้านนา 52
ด้วย กรรมาธิการสถาปนิกล้านนาสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดงาน สถาปนิกล้านนา 52 ขึ้น ซึ่งเป็นงานที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ "สุดหล้า...ฟ้าเขียว /Going Green" ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะ Think Park บริเวณสี่แยกริน คำ จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมจัดนิทรรศการด้วย


จำนวนผู้อ่าน 106 คน