“ลอยกระทงพระประทีป ย้อนอดีตวิถีไทย”
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิด งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2552 “ลอยกระทงพระประทีป ย้อนอดีตวิถีไทย” จัดโดยองค์การนิสิต ณ บริเวณริมคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมประกอบด้วย การเดินขบวนแห่ของสโมสรนิสิตทุกคณะ การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ การประกวดนางนพมาศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง ซึ่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ผลงานมีชื่อว่า อย่าได้แคร์


จำนวนผู้อ่าน 99 คน