ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงาน
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยได้เดินทางมาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา


จำนวนผู้อ่าน 85 คน