แถลงข่าว สถานศิลปะสถาปัตยกรรมฯ และภาพวาด 3 มิติ จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดแถลงข่าว ประจำเดือนกันยายน 2552 ซึ่งมีหลากหลายประเด็น รวมถึงได้แถลงข่าวเปิดตัวสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง และผลงานจิตรกรรมภาพวาด 3 มิติ แห่งแรกในประเทศไทย ณ หอชมนก บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร สถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่คอยให้บริการงานออกแบบ วางแผน และให้คำปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม อีกทั้งจัดฝึกอบรมสัมมนาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาฃีพ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกฝนงานในภาคปฏิบัติแก่นิสิตคณะสถาปัตกรรมศาสตร์อีกด้วย โดยผลงานล่าสุด สถานฯ ได้ร่วมมือกับจังหวัดพิจิตร ในการจัดทำภาพวาด 3 มิติ เป็นการนำเสนอศิลปะการจัดวางแบบถาวร บริเวณด้านหน้าหอชมนก บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร โดยวาดภาพ 2 ภาพ คือ ภาพน้ำตก และภาพตำนานชาละวัน ซึ่งการชมาภาพให้เสมือนภาพจริงนั้นต้องมองผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูปในมุมสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชาละวัน และเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปี อีกด้วย นับว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งแรกของประเทศไทย หากเยาวชนหรือนักท่องเที่ยวท่านใด อยากไปพิสูจน์ผลงานมหัศจรรย์ของภาพก็อย่าลืมนำกล้องถ่ายรูปปบันทึกภาพได้ ณ หอชมนก บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร


จำนวนผู้อ่าน 103 คน