เทศกาลความรู้ ครั้งที่ 2 'More knowledge Festiva'
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธในงาน เทศกาลความรู้ ครั้งที่ 2 'More knowledge Festival' เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบ 19 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 -31 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยในบูธประกอบไปด้วยนิทรรศการผลงานนิสิตของภาควิชาสถาปัตยกรรม และภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก


จำนวนผู้อ่าน 85 คน