นิสิตภาคออกแบบฯ คว้ารางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์
นายศรัณยู ทองคำเภา และนางสาวนิภัสสรา บุรีเพีย นิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เรื่อง สารจากคลื่นใต้ทะเล ครั้งที่ 2 “ทะเลสวยใส ไร้ถุงพลาสติก” จัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สมาคม Greenfins ร่วมกับ สยามโอเชี่ยนเวิลด์ ซึ่งนายศรัณยู ทองคำเภา ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 15,000 และเกียรติบัตร และนางสาวนิภัสสรา บุรีเพีย ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 5,000 และเกียรติบัตร โดยนิสิตทั้ง 2 ได้เดินทางเข้ารับรางวัลเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ สยาม โอเชี่ยน เวิลด์ ชั้น บี 1 – บี 2 สยามพารากอน กรุงเทพฯ


จำนวนผู้อ่าน 96 คน