ลงพื้นที่พบ ผจว.พิจิตร
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา อาจารย์ภณ วชิระนิเวศ หัวหน้าสถานศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยอาจารย์นรเศรษฐ์ ไวศยกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่านส่งเสริมกิจการคณะฯ อาจารย์ตติยา เทพพิทักษ์ และอาจารย์ชโรธร ทิพย์อุปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่เข้าพบนายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังพิจิตร เพื่อร่วมปรึกษาและวางแผนการจัดทำรูปปั้นจระเข้อิริยาบถต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ซึ่งคณะทำงานได้นำเสนอแนวคิดการจัดทำในแนว "ศิลปะการจัดวาง (Installation Art)" ที่ถือเป็นศิลปะในการกำหนดวัตถุต่าง ๆ ให้อยู่ในบริบทหรือเนื้อหาที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดอารมณ์ แง่คิด หรือ ประสบการณ์ร่วมขึ้น หรือหากใช้คำศัพท์ด้านศิลปะจะกล่าวได้ว่าศิลปะการจัดวาง คือสัมพันธภาพระหว่างตัววัตถุและผู้ชมจะเกิดขึ้นโดยผ่านการจัดตำแหน่งนั้นเอง


จำนวนผู้อ่าน 86 คน