นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)
       นายพงษ์นิรันดร์  เลิศรัศมี  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting)  ชื่อทีมนเรศวร ได้แก่ นายพงษ์นิรันดร์  เลิศรัศมี นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,นายอภิสิทธิ์ เพรชเจริญ บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และ นายศรรักษ์ คำป้อม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
        ในการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone for firefighting) ครั้งนี้ เป็นการแข่งขันเพื่อเพิ่มทักษะการใช้โดรนรวมถึงการเพิ่มนวัตกรรมเทคโนโลยีให้โดรนมีความฉลาดและช่วยเหลืองานตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ได้มากขึ้น  ซึ่งเป็นการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ เพื่อจำลองสถานการณ์ การบินขึ้นไปเพื่อสำรวจจุดเกิดเหตุอัคคีภัย รวมถึงนำวัสดุดับเพลิงขึ้นไปเพื่อดับเพลิงเบื้องต้น ให้เป็นแนวทางต่อยอดการใช้งานจริงต่อไปในอนาคต  ซึ่งจัดการแข่งขันในงานวิศกรรมแห่งชาติ 2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


จำนวนผู้อ่าน 320 คน