นิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม คว้ารางวัลชมเชยออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์
      นางสาวพศิกา ปฐมวงศ์ นิสิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คว้ารางวัลชมเชย โครงการประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ "ThaiNamthip 60 th Anniversary Logo Design Contest"  จัดโดย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด  โดยมีนายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด กรุงเทพฯ
       นางสาวพศิกา ปฐมวงศ์ กล่าวว่า ผลงานการออกแบบโลโก้ของนิสิต มีแนวความคิดเริ่มจากไทยน้ำทิพย์เป็นอุตสาหกรรมน้ำดื่มจึงออกแบบให้เลข 60 มีความพริ้วไหวดั่งสายน้ำ โดยมีวงล้ออยู่ตรงกลางสองวงเปรียบเหมือนว่าอุตสาหกรรมน้ำดื่มของไทยน้ำทิพย์จะเติบโตและเคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งดั่งสายน้ำที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผลงานดังกล่าว ผศ.ดร.ดนัย เรียบสกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้ 


จำนวนผู้อ่าน 571 คน