นิสิตร่วม Workshop : Motorcycle Quick Sketch ในบรรยายพิเศษ “การออกแบบยานยนต์” ในรายวิชา Product Design 4
         เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ การออกแบบยานยนต์ ( Honda Transportation Concept)  ในรายวิชา Product Design 4  ซึ่งมีดร.จรัญญา พหลเทพ ผู้รับผิดชอบรายวิชา  โดยวิทยากร คุณวิฑูรย์  ฤกษ์ศิริวรรณ์   Design General Manager และ 
คุณ ณัฐพัชร์ จรรยาพาณิชย์ Designer บริษัท Honda R&D Southeast Asia  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้กับนิสิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมันนี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วม Workshop : Motorcycle Quick Sketch  ณ  ห้อง En 617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ขอบคุณภาพ : ดร.จรัญญา พหลเทพ


จำนวนผู้อ่าน 534 คน