KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรืองการเรียนการสอน ระหว่างคณาจารย์กับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 337 คน